Projekty

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. zrealizowało projekt: pn " Zakup nowoczesnych maszyn budowlanych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. w celu uruchomienia produkcji nowego kruszywa-pospółki oraz kruszywa frakcji 0-4 mm", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Wartość projektu brutto: 2 097 569,18 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 770 054,31 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 135 891,94 PLN