O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. to firma z długoletnią tradycją. Powstała w roku 1955 jako Rejon Eksploatacji Kamienia, następnie Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych . W roku 2003 w wyniku prywatyzacji na bazie majątku poprzedników została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od początku swego istnienia, działalność Przedsiębiorstwa obejmowała przede wszystkim wydobycie i przerób kruszyw mineralnych na potrzeby drogownictwa i budownictwa. Jesteśmy największym na Podkarpaciu producentem kruszyw drogowych. Zatrudniamy doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji dla potrzeb drogownictwa daje gwarancję bardzo dobrej jakości naszych wyrobów. Produkty nasze spełniają wymagania norm europejskich i posiadają oznakowanie CE. Priorytetem naszej firmy jest jakość produktu i zadowolenie klienta.

Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej oferty produkcyjnej do czego gorąco zachęcamy i zapraszamy do współpracy. Zobacz galerię zdjęć.

NIP: 813-33-05-174

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS: 0000155586

Wysokość kapitału zakładowego : 1 597 000,00 zł

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Piotr MAJKUT