Kruszywo


Informacje na temat kamieniołomu w Lipowicy (m. Lipowica, gm. Dukla, pow. Krosno). 


 Bazę surowcową do produkcji kruszyw stanowi złoże piaskowca cergowskiego
“Lipowica II-1” zakwalifikowanego na podstawie badań laboratoryjnych jako :

  - bardzo ciężki
  - mało nasiąkliwy
  - mało ścieralny
  - bardzo mrozoodporny


 Ze względu na jego właściwości znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie wodnym jak również do produkcji kruszyw drogowych.


 W zakładzie przeróbczym Kamieniołomu Lipowica produkowany jest szeroki asortyment materiałów kamiennych tj. tłuczeń, klińce, mieszanki na podbudowę dróg oraz kamień łamany i kamień normowany. Zobacz galerię zdjęć.