Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW
DROGOWYCH W RZESZOWIE Sp. z o.o.
ul. Królewska 3a
35-301 Rzeszów

tel./fax:17 85 49 388 lub 17 85 49 389

Bank MBANK O/KORP Rzeszów Nr 10 1140 1225 0000 5604 1800 1001

ppmd@ppmd.com.pl
www.ppmd.com.pl

 

Zarząd Ppmd w Rzeszowie Sp. z o.o. :

ul. Królewska 3a, 35-301 Rzeszów
tel. 17 85 49 388 lub 17 85 49 389  
ppmd@ppmd.com.pl

Dział Inwestycji - inwestycje@ppmd.com.pl
tel. 17 85 49 388 wew. 34

Dział Księgowości - ksiegowosc@ppmd.com.pl
tel. 17 85 49 388 wew. 40, 41              

Dz. Główn. Mechanika-mechanik@ppmd.com.pl
tel: 17 85 49 388 wew. 35,36

Dział Kadr - kadry@ppmd.com.pl
tel: 17 85 49 388 wew. 38


PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY -

beata.martinek@grupapbi.eu
tel. 519 376 688 


Zakład górniczy Lipowica:

Biuro sprzedaży: 13 42 51 351, e-mail: kopalnialipowica@interia.pl
Zakład górniczy: 13 43 300 45, e-mail: lipowica@interia.pl

Nowość!

Oddział Radymno: 
Dział sprzedaży: e-mail: ppmd.radymno@op.pl
tel: 16 62 81 086 lub 510 840 486