Aktualności

Dnia 18 czerwca 2019 roku Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. otrzymało certyfikat Solidne Kruszywa - Branżowy Znak Jakości przyznawany przez Polski Związek Producentów Kruszyw.

Certyfikat jest potwierdzeniem zapewnienia najwyższej jakości, zarówno w zakresie jakości produkowanych kruszyw, jak również w innych obszarach działalności Firmy.